POZVÁNKA NA 4. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

POZVÁNKA NA 4. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Pozvánka na 4. veřejné zasedání zastupitelstva města

 

Městský úřad v Nýrsku zve na 4. veřejné zasedání zastupitelstva města, které se koná v pondělí dne 24.06.2019 v 16:00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku s následujícím programem :

Program 4. veřejného zasedání ZM dne 24.06.2019


  1. Zahájení

  2. Kontrola usnesení z předchozího zasedání

  3. Projednání návratné finanční výpomoci pro Technické služby města Nýrska

  4. Jednání valné hromady společnosti Nýrská teplárna, s.r.o. Nýrsko

  5. Projednání přijetí dotací

  6. Projednání změny územního plánu

  7. Projednání prodeje pozemků

  8. Různé

  9. Diskuze

  10. Závěr