NÝRSKO - VÝMĚNA POTRUBÍ VODOVODNÍHO PŘECHODU ÚHLAVY | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

NÝRSKO - VÝMĚNA POTRUBÍ VODOVODNÍHO PŘECHODU ÚHLAVY
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

NÝRSKO - VÝMĚNA POTRUBÍ VODOVODNÍHO PŘECHODU ÚHLAVY

Název poptávky
Nýrsko – výměna potrubí vodovodního přechodu Úhlavy

Zadavatel
Město Nýrsko

Předmět zakázky
veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Způsob zadání
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu

Termín podpisu SoD
29.09.2016

Termín realizace stavby
do 31.03.2017

Celková cena stavby
634 600,- Kč včetně DPH dle platných daňových zákonů

Připojené soubory

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu

Seznam doručených a přijatých nabídek 

Protokoly o jednáních hodnotící komise 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

Smlouva o dílo