PŘELOŽKA KANALIZACE V OBJEKTU BÝVALÉ ČOV NÝRSKO | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

PŘELOŽKA KANALIZACE V OBJEKTU BÝVALÉ ČOV NÝRSKO
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

PŘELOŽKA KANALIZACE V OBJEKTU BÝVALÉ ČOV NÝRSKO

Název poptávky
Přeložka kanalizace v objektu bývalé ČOV Nýrsko

Zadavatel
Město Nýrsko

Předmět zakázky
veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Způsob zadání
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu

Termín podpisu SoD
13.09.2016

Termín realizace stavby
do 30.11.2016

Celková cena stavby
2 182 428,- Kč včetně DPH dle platných daňových zákonů

Připojené soubory 

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu

Seznam doručených a přijatých nabídek

Protokoly o jednáních hodnoticí komise 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

Smlouva o dílo