INFORMACE O ZTRÁTÁCH A NALEZENÝCH VĚCECH | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

INFORMACE O ZTRÁTÁCH A NALEZENÝCH VĚCECH
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Informace o ztrátách a nalezených věcech

ZTRÁTY A NÁLEZY

Informace o ztrátách a nalezených věcech

Evidenci ztrát a nálezů vede pracoviště matriky a evidence obyvatel. Městský úřad Nýrsko shromažďuje ztracené a nalezené věci, které eviduje 3 roky. Poté o jejich osudu rozhodne příslušná komise. Nalezené doklady jsou předány úřadu, který je vydal.

Dotazy na ztracenou věc a bližší informace podá, kancelář č. 5 - matrika, Jana Rubášová

tel. 376 555 623, e-mail: j.rubasova@mestonyrsko.cz

Městský úřad Nýrsko, Náměstí čp.122, 340 22 Nýrsko

Při převzetí ztracené věci musí občan sdělit místo ztráty a přesný popis ztracené věci, popř. musí prokázat, že mu věc náleží (např. doklad o koupi, protokol z Policie ČR).

Legislativa

dle § 1052 občanského zákoníku, ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného. Nelze-li z okolnosti poznat, komu má být věc vrácena a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů, byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.

dle § 1057 občanského zákoníku, nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel. Spočívá-li však nález v penězích, mohou je tyto osoby jen užívat, to platí i o výtěžku za věc strženém. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od doby vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo výtěžku za ni strženému.

        

Pořadové číslo

datum nálezu

místo nálezu

nalezená věc

lhůta pro likvidaci

5/2017

06.07.2017

Nýrsko,vlakové nádraží

Kufr s ošacením

07/2020

 

4/2017

29.06.2017

Nýrsko , ul. U Radnice

Kufr s oblečením

06/2020

 

3/2017

15.05.2017

neuvedeno

fotoaparát

05/2020

 

1/2017

08.02.2017

Schránka |Obvodního oddělení PČR Nýrsko

černá peněženka

02/2020

4/2016

11.07.2016

Nýrsko,sídliště, Jiráskova ul.

Mobilní telefon

07/2019

3/2016

07.06.2016

Nýrsko, ul. Práce

 

Jízdní kolo

06/2019

2/2015

10.04.2015

Nýrsko, parkoviště u domu čp. 818

peněženka s finanční hotovostí

 

04/2018

1/2015

13.02.2015

Nýrsko, chodník před restaurací  U Pošty

 

finanční hotovost

 

02/2018

5/2014

19.09.2014

Nýrsko

jízdní kolo

09/2017