STAVEBNÍ ÚPRAVY SMUTEČNÍ SÍNĚ V NÝRSKU | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

STAVEBNÍ ÚPRAVY SMUTEČNÍ SÍNĚ V NÝRSKU
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

STAVEBNÍ ÚPRAVY SMUTEČNÍ SÍNĚ V NÝRSKU

Název poptávky
Stavební úpravy smuteční síně v Nýrsku

Zadavatel
Město Nýrsko

Předmět zakázky
Zakázky na stavební práce

Způsob zadání
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu

Předpokládaná hodnota
cena stavebních prací dle projektanta 5 681 557 Kč včetně DPH

Evidenční číslo

Odkaz ISVZUS

Termín realizace VZMR
14. 04. 2011 - 09. 05. 2011 11:00

Termín podpisu SoD
20. 05. 2011

Termín realizace stavby
01. 07. 2011 - 30. 09. 2011

Celková cena stavby
4 547 964 Kč včetně DPH

Poznámka
Stavba obsahuje přístavbu a stavební úpravy stávajícího objektu smuteční síně s napojením na stávající inženýrské sítě a novostavbu přístřešku na popelnice.

Realizace díla:

Cena: dodržena dle smlouvy – bez navýšení

Termín: dodržen dle smlouvy - bez prodloužení

 Realizace příjezdové komunikace a vnitřní vybavení bylo financováno a prováděno na základě dalších smluv a objednávek:

 komunikace, přístupová komunikace přes „PECE“                   cena:      852 270 Kč vč. DPH

                                                                                                                           Termín: 30. 4. 2012

 vnitřní vybavení + arch. průzkum                                       cena:       89 124,- Kč vč. DPH

 projektová dokumentace                                                  cena:     220 000,- Kč vč. DPH

Připojené soubory
Oznámení o zakázce
Oslovené firmy
Hodnotící komise
Rozhodnutí