ODBOR FINANČNÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

ODBOR FINANČNÍ
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Odbor finanční

Vedoucí: Ing. Jindřiška Kurcová

Tel.: 376 555 625

e-mail: jkurcova@mestonyrsko.cz

Počet pracovníků: 5

Popis činnosti:
 • zabezpečuje finanční hospodaření města dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • vede účetnictví územně samosprávního celku a organizačních složek města
 • zpracovává rozpočet města
 • provádí správu místních poplatků
 • provádí vyúčtování poskytnutých dotací
 • eviduje pohledávky města a provádí vymáhání pohledávek od dlužníků na úseku místních poplatků a pokut
 • vede evidenci majetku pojištěním a zpracovává podklady k pojistným událostem
 • provádí pokladní činnost
 • provozuje CZECHPOINT
 • zajišťuje daňovou agendu – daň z příjmů, DPH. Daň z nabytí nemovitých věcí
 • realizuje finanční kontrolu
 • vede agendu poskytování půjček z fondu rozvoje bydlení
 • vyřizuje žádosti o povolení provozu výherních hracích automatů, veřejných loterií a tombol
 • zpracovává návrhy směrnic a obecně závazných vyhlášek na finančním úseku