PROJEKTOVÝ MANAŽER | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

PROJEKTOVÝ MANAŽER
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Projektový manažer

Ing. Josef Necuda

tel.: 376 555 616

Klára Jandová

tel: 376 555 634

email: projekty@mestonyrsko.cz

Popis činnosti:
  • sledování a průběžná orientace v dotačních titulech na úrovni evropské, národní, krajské,
  • spolupráce při zpracování projektů a žádostí včetně jejich podávání dle podmínek jednotlivých dotačních titulů,
  • koordinace činnosti jednotlivých odborů příp. pracovníků úřadu k zabezpečení termínů uvedených v podmínkách o přidělení dotace,
  • metodická pomoc požadovaná jednotlivými subjekty ve městě / právnické a fyzické osoby podnikající / do úrovně informace o jednotlivých dotačních titulech a pravidlech čerpání / webové adresy, e-mailové odkazy apod. /