11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

11. Opravné prostředky

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů městského úřadu a orgánů města

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu
 
Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru městského úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
 Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta nebo tajemník.
 Proti rozhodnutí odborů a strážníků městské policie při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města

 Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, (městské rady), nebo komise pro projednávání přestupků učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny městského úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
 Proti opatření starosty (městské rady) nebo městského zastupitelstva města v samostatné působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření KÚ Plzeňského kraje.
 Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou.

3. Soudní přezkoumání

 Došlo-li rozhodnutí odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 následujících § zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění žaloby k příslušnému obecnímu soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1, písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.